Image
Image
Image

Mijn Praktijk

Mijn praktijk is gevestigd in het Springhuys in het centrum van Utrecht. Een prachtige plek die een paar jaar geleden geheel is gerenoveerd. Een gebouw waar verschillende mensen en activiteiten hun thuis hebben gevonden.
Toen het gebouw gekocht kon worden, eind vorige eeuw, waren er het Huisartseninstituut en het Parapsychologisch Instituut in gevestigd. Twee organisaties die toen als water en vuur naast elkaar bestonden, maar eigenlijk al een voorafschaduwing waren van waar het in onze samenleving naar toe groeit. Meer en meer ontstaat er ruimte voor verschillende ziens- en zijnswijzen. Wat in verschillende culturen is voorbereid, begint elkaar te vinden. De Sjamanitische cultuur met een groot besef van een onzienlijke werkelijkheid en de werking van paranormale geneeswijzen, de Indiaas/Tibetaanse cultuur met diepe inzichten in de wereld van de geest en rondom ziekte en gezondheid, de Ayurveda, de Chinees/Japanse cultuur met het nauwelijks te doorgronden besef van Tao en de werking van de acupunctuur, de Joods/Christelijk/Islamitische cultuur met diepe inzichten in de betekenis van het hart, liefde en hoe liefde genezend kan zijn en de Westers Technische cultuur met verworvenheden in de werking van de vorm en de reguliere benadering van ziekte en gezondheid.
Met elkaar zijn wij trots op het Springhuys en hebben een stil geleefd vertrouwen dat wij met elkaar een zelfde zaak dienen. De zaak van de weg van de mens. Een weg van veelheid, naar eenheid. Ooit zullen wij allemaal, in elkaar de eenheid zien in plaats van de gescheidenheid. Aan die weg hopen wij met elkaar een bijdrage te kunnen leveren.


Image
Image
Image

Wie ben ik

Rond mijn dertigste (1980) ben ik in de wereld van hulpverlening terecht gekomen. In die tijd sterk gericht op de opvang van mensen met paranormale ervaringen en later doorgegroeid naar een bredere vorm van hulp, integrale therapie. Bij het ontwikkelen van de visie achter integrale therapie heeft prof. Henri v. Praag een belangrijke rol gespeeld. Hij kon als geen ander duidelijk maken dat niemand de mens kent en elke cultuur een belangrijke bijdrage heeft geleverd in het doorzien van een stukje van de menselijke mogelijkheid. Inmiddels is mijn praktijk uitgegroeid tot een plek waar uiteenlopende levensvragen aan de orde komen. Steeds ligt de nadruk op zin- en betekenisgeving en herstel van balans. In het veranderen van iemands eigen kijk op een niet in balans zijn, opent de weg naar verdere ontvouwing van iemands lot en neemt het zelf genezend vermogen in relatie tot iemands lichaam, ziel en geest weer toe. Lot zie ik als de bepalende factoren waar je het in je leven mee zal moeten doen. Jongen of meisje, genetica, een gezin, een cultuur, een tijdsspanne en toevalligheden.
Inmiddels heb ik de aow gerechtigde leeftijd bereikt, maar stoppen met werken, is geen optie.
Mijn grootste belangstelling in leven gaat uit naar zingeving en het zoeken naar vormen die mensen helpen in hun lot en lijden een weg te vinden. Lijden is uitdrukking van hoe je met je lot omgaat, 'lijdt je aan je lijden of leer je aan je lijden'? Wat is de weg die helpt aan dat lot en lijden recht te doen? Welke hulp is hierbij het meest zinvol? Het gaat niet om, waarom een mens een bepaald lot heeft, maar waar dat lot hem toe uitnodigt. Welk antwoord vinden we in ons leven op het lot dat ons treft en welke technieken kunnen ons helpen er ‘gezond’ mee om te leren gaan. Meer en meer wordt duidelijk dat innerlijke stress één van de belangrijkste ziekmakers vormt. Het ons bewust worden en transformeren van deze innerlijke stress zie ik als belangrijk doel in mijn werk. Hierbij kunnen aandachtsoefeningen; mindfulness, massage, yoga…, lifestyle veranderingen waarbij ook voeding essentieel is, andere vormen van therapie, homeopatie, shiatsu, acupunctuur en natuurlijk ook reguliere benaderingen, helpen.


Praktijk Informatie

Hans van den Muijzenberg MA - psycho sociale therapie en zingevingsvragen.

Adres: Springweg 7
3511VH  Utrecht

Tel: 030-2334560

Email: hans@leefjelot.nl

Tarief

Een gesprek van 45 minuten kost per 1 jan 2022, 75 euro.

Mocht dit bedrag bezwaarlijk zijn, dan kan er altijd, in onderling overleg, gezocht worden naar een oplossing.

Vergoedingen

Als iemand aanvullend verzekerd is, betalen de meeste verzekeraars een gedeelte van de kosten terug.

Op de site van de NFG staat een overzicht, ‘vergoedingen’, waar per verzekeraar is aangegeven wat de vergoeding is.

KvK: 30251182

Beroepsvereniging: NFG 4904215921

AGB code: 90-13653

RBCZ licentie: 809398R

WKGZ: Bij klachten kan er op de site van de NFG, melding gemaakt worden.

Voor overleg bij klachten en/of calamiteiten kunt u contact opnemen met:

dhr. D. Bosga, Van Praag Instituut - 030-2341707

Opgenomen in het Register van het: CRBKO

Lid van de: Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie


Hoe ik werk

De meeste tijd zit ik op mijn stoel en luister en spreek met mensen, individueel, soms met meerderen.
In ontmoeting probeer ik te verstaan en richting te geven, zowel in leven als in werk, zowel geestelijk als fysiek. Hierbij kunnen naar verschillende methoden en technieken worden verwezen: massage, acupunctuur, homeopathie, shiatsu, reguliere geneeskunde, e.a.
Gezondheid gaat over gezond omgaan met je leven. Gezond zijn is uitdrukking van een balans tussen lichaam, ziel en geest. Wij hebben een verantwoordelijkheid in verschillende zorg gebieden. Zorg voor de natuur (wat je de natuur aandoet, doe je ook jezelf aan), zorg voor de geest (wie ben ik en wat valt daar te ontwikkelen), zorg voor elkaar (doe een ander niet dat wat je zelf ook niet prettig vindt), zorg voor jezelf (een geordend ego is van groot belang), zorg voor liefde/ziel (voor wie je ten diepste bent).
Daarnaast draag ik bij aan ontwikkel processen rond innerlijk leiderschap. Hierbij gaat het er om dat wij ons realiseren dat alles er uit ziet zoals wij zijn. Dat, wat wij zelf niet durven leven laat zich niet maken. Wij kunnen de wereld niet wezenlijk veranderen als wij zelf stil blijven staan. Dit vertaalt zich ook in leiderschap binnen een bedrijf. Niet de medewerkers, de organisatie moet veranderen, maar diegenen die vinden dat het anders moet. In deze zin is leidinggeven ook niet alleen van de leidinggevenden. Iedereen geeft leiding aan hoe hij of zij is, leeft, werkt. Iedereen heeft invloed op het geheel. Deze invloed maakt zich kenbaar in stilte, in een innerlijke wereld, niet bewust bedoeld. Het gaat hier om een geleefde invloed en niet om een bedachte.